Aanmelden onderzoek

Wilt u onderzoek gaan uitvoeren bij de Dimence Groep dan dient u uw onderzoeksvoorstel in te dienen bij de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) van de Dimence Groep. In deze folder voor onderzoekers en studenten vindt u informatie over het doen van onderzoek bij de Dimence Groep.
Afhankelijk van het soort onderzoek download u het juiste  aanmeldformulier (zie hieronder). Dit formulier vult u in en dient u samen met het (definitieve) onderzoeksprotocol in bij: onderzoek@dimencegroep.nl. Doet u het onderzoek in het kader van een opleiding dat dient het protocol te zijn goedgekeurd door de onderwijsinstelling cq de opleider. De CWO beoordeelt het onderzoek onder andere op haalbaarheid, kwaliteit, relevantie voor de organisatie en ethisch/juridische aspecten. U ontvangt na 2 tot 3 weken bericht. De CWO adviseert de Raad van Bestuur en zij nemen het definitieve besluit. Bekijk hier een uitgebreide beschrijving van de aanmeldprocedure en andere documenten.