Privacystatement websites Dimence Groep

Privacy

Dit is de privacyverklaring van de Dimence Groep. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de websites van alle stichtingen van de Dimence Groep.

De Dimence Groep respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van onze websites. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de stichting van de Dimence Groep aan wie u de gegevens heeft verstrekt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een stichting van de Dimence Groep. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen en uw verleende toestemming in te trekken. In alle bovenstaande gevallen kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind u onderaan het privacy statement [link naar totale privacy statement].

Bewaartermijn

De stichtingen van de Dimence Groep bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

De Dimence Groep is steeds bezig om haar dienstverlening op het internet te verbeteren. De websites maken hiervoor gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig.

Wat is een cookie?

Een cookie is een brokje informatie dat uw computer, smartphone of ander apparaat opslaat. Een cookie kan ook anonieme informatie van uw apparaat zijn, dat wordt opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server van de Dimence Groep. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website. Maar met een cookie kan de Dimence Groep ook haar diensten verbeteren. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer. U kunt ze zelf op ieder moment via uw browser verwijderen.

Bij de Dimence Groep gaan we zorgvuldig om met verkregen gegevens. We zorgen ervoor dat de verwerking van de gegevens voldoet aan wet- en regelgeving.

Uw toestemming voor cookies

Bij uw eerste bezoek aan de websites van de Dimence Groep vragen wij u om toestemming voor het opslaan en gebruik van cookies. U kunt de websites ook zonder toestemming blijven gebruik, cookies worden dan niet opgeslagen, echter zullen mogelijk niet alle onderdelen van de website correct werken.

Web statistieken meten

De Dimence Groep maakt op haar websites gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. ("Google").

Door het gebruik van "analytische cookies" kunnen wij het gebruik van de website te analyseren. Met deze informatie kan de Dimence Groep de kwaliteit en effectiviteit van haar websites analyseren en verbeteren. Voor het gebruik van deze cookies, is in principe geen toestemming nodig.

Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om eerst de toestemming te vragen van websitebezoekers, mits de Dimence Groep voldoet aan de 4 stappen zoals deze zijn opgenomen in de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics.

De Dimence Groep voldoet aan bovengenoemde 4 stappen en informeert u hierover als volgt:

  1. De Dimence Groep heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  2. De Dimence Groep heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, inhoudende dat de informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Het ip-adres bestaat uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. De Dimence Groep heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het ip-adres te maskeren;
  3. De Dimence Groep heeft bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld. Ook heeft de Dimence Groep Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten;
  4. De Dimence Groep informeert bezoekers op haar website over het gebruik van Google Analytics.

Als laatste informeren wij u dat de Dimence Groep geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Youtube & Vimeo

De Dimence Groep websites kunnen Youtube en/of Vimeo filmpjes bevatten. Als u deze filmpjes bekijkt, plaatst Youtube of Vimeo ook cookies op uw computer. Als u voor de eerste keer op een Dimence Groep website komt vraagt de site u of u bezwaar hebt tegen cookies. Als u cookies niet accepteert kunt u deze filmpjes op een website van de Dimence Groep niet bekijken.

Cookie notificatie

Zivver

Om informatie te beveiligen en privacy te beschermen maakt Stichting Dimence Groep gebruik van ZIVVER bij e-mail en digitale uitwisseling van gegevensbestanden. ZIVVER versleutelt informatie en maakt gebruik van ontvanger controle. Wanneer u berichten van ZIVVER ontvangt namens Stichting Dimence Groep, kun je de instructie volgen en de berichten openen.

https://www.zivver.eu/nl/

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met je behandelaar of de afzender van het bericht.

Beveiliging

De Dimence Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo klein mogelijk te maken. De websites van de Dimence Groep maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien u denkt aanwijzingen te hebben dat er misbruik is gemaakt van de verzamelde gegevens, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind u onderaan dit privacy statement.

Klachten gebruik persoonsgegevens

Wanneer u van mening bent dat de gegevensverwerkingen van één van de stichtingen van de Dimence Groep kan zorgen voor schade of nadeel voor u kunt u zich wenden tot de toezichthouder op het verwerken van persoonsgegevens, zijnde de autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Dimence Groep. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Algemene Vragen

Indien u een algemene vraag of verzoek heeft kunt u die richten aan:

Dimence Groep
Postbus 5003
7400 GC Deventer
communicatie@dimencegroep.nl

Privacy vragen

Heeft u een privacy vraag of op- en/of aanmerkingen inzake het privacy beleid van de Dimence Groep, dan kunt u uw vraag richten aan de Functionaris Gegevensbescherming:

Dimence Groep
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 5003
7400 GC Deventer
privacy@dimencegroep.nl