Alle Onderzoeken & Publicaties van Frederiks, Nienke

Onderzoek

Deze studie betreft een evaluatiestudie naar de mogelijke effecten van deelname aan de psychomotorische therapie (PMT) module ‘Minder Boos’. Deze module betreft een vaststaand programma voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met een autisme spectrum stoornis (ASS) die problemen hebben in het reguleren van hun agressie. Aan dit onderzoek namen elf proefpersonen deel. De module bestond uit tien therapiesessies, huiswerkopdrachten, overdrachtsgesprekken naar ouders en een evaluatiegesprek.