Alle Onderzoeken & Publicaties van Peeneman, Ernst

Onderzoek

Binnen de ggz lijkt gezondheid voornamelijk te worden gezien als de afwezigheid van klachten en richten de meeste behandelingen zich daar dan ook primair op. Uit onderzoek blijkt echter steeds meer dat de route naar herstel en gezondheid niet expliciet ligt bij het verminderen van de klacht, maar ook bij de versterking van het vermogen om te floreren, iets waarop men zich binnen de positieve psychologie expliciet richt.


Publicatie

Peeneman, E., Christenhusz, L., & Doesum, K. Van. (2018).  Tijdschrift voor Psychotherapie, 44(1), 29-45.   


Peeneman, E., Christenhusz, L., & Doesum, K. Van. (2018). Tijdschrijft Voor Psychotherapie, 44(1), 29–45.