Alle Onderzoeken & Publicaties van Rijks, Maureen

Onderzoek

Vraagstelling: Op welke wijze kan aan jonge kinderen en hun moeders die huiselijk geweld hebben meegemaakt een theoretisch onderbouwt en practice-based aanbod worden gedaan om de gevolgen van het meemaken van huiselijk geweld te verminderen of op te heffen? Het onderzoeken van de effectiviteit van een moeder-kind cursus voor moeders en hun jonge kinderen (3/4-6 jaar) die huiselijk geweld hebben meegemaakt”.