Oudt, Lotte

Samen Beslissen met ROM in de ggz-keten

Deze cohortstudie maakt deel uit van het project Samen beslissen met ROM, op een subsidie vanuit het Zorginstituut Nederland, bestaande uit 8 deelprojecten door 8 verschillende GGZ instellingen, allen lid van SynQuest. Deze deelprojecten hebben gezamenlijk de volgende speerpunten: 1. Gespreksmodel samen beslissen met ROM en ROM-methode specificeren naar doelgroepen.
2. Verrijken van informatie uit ROM met proces en behandelinhoudelijke informatie.
3. Toerusten van patiënten om ROM te gebruiken bij samen beslissen in verschillende behandelfases.
4. ROM als informatiebron benutten bij overdracht in de keten naar, binnen en vanuit de ggz.
Doel van de cohortstudie is om de verbeterslag in de implementatie van Samen Beslissen met ROM (en andere informatiebronnen) te evalueren en verder te optimaliseren door:
• Vast te stellen in hoeverre en hoe Samen Beslissen met ROM zowel indirect (via Decisional Conflict) als direct bijdraagt aan betere behandelresultaten, meer tevredenheid, minder drop-out, no-show en een kortere behandelduur;
• na te gaan of patiëntkenmerk(en) hierop van invloed zijn;
• te verkennen of de mate van Decisional Conflict verschilt per type besluit.
Patiënten worden gevolgd in de tijd via drie metingen. De ROM-metingen en patiëntkenmerken zijn standaard beschikbaar via de systemen (EPD, QuestManager, DWH) van de instellingen.