Verkerk, Roeliene

De ervaring van het hersteld zijn. Een fenomenologische studie naar de ervaring van herstel bij verslaafde patienten met AD(H)D

Er is veel onderzoek gedaan naar de ervaring van herstel bij cliënten met verslaving of psychiatrische problematiek. Hieruit blijkt dat hulpverlening belangrijke rol kan spelen in de ondersteuning van cliënt in dit proces. Deze studie onderzocht ervaring van herstel van cliënten met verslaving én psychiatrische problematiek (ADHD).