Wind, Tim

The mechanisms that predict the efficacy of online treatment for complex patients with depression and anxiety.

Er is een grote toename in online behandeling. Onderzoek wijst uit dat online behandeling even effectief is in vergelijking met behandeling in de kamer. Welke factoren invloed hebben op de effectiviteit van online behandeling, is echter nog niet geheel duidelijk. In dit onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen variabelen die de uitkomst van online behandeling beïnvloeden. Er wordt in de eerste plaats gekeken of het behandelmodel van Thubble effectief is bij mensen met angst- en stemmingsproblematiek, vervolgens wordt gekeken welke interactie er is tussen verschillende variabelen (adherentie, klachten, functioneren en patientteveredenheid) om hypothesen te kunnen vormen over hoe het behandelproces te kunnen verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij patienten met angst- en stemmingsklachten bij Thubble, binnen de SGGZ. Data gegenereerd door vragenlijsten die patienten al invullen voor het regulieren zorgproces (BSI, WHODAS 2.0, CQi) zullen anoniem worden verzameld, om vervolgens de interactie tussen deze factoren te kunnen bepalen.