Alle Onderzoeken & Publicaties van 't Lam, Cathelijne

Onderzoek

Er bestaat geen eensluidende opvatting over de vraag hoe therapeuten moeten omgaan met de tranen van cliënten en met hun eigen tranen. Gezien het geringe aantal onderzoeken dat er naar dit onderwerp gedaan is in de klinische geestelijke gezondheidszorg, is er veel onduidelijkheid voor geestelijke gezondheidszorg hulpverleners over huilen tijdens therapie. Is huilen tijdens therapie, zowel bij de cliënt als bij de therapeut, een aspect dat therapeuten beter kunnen vermijden ofwel proberen uit te schakelen?