Alle Onderzoeken & Publicaties van Arling, Marleen

Onderzoek

Achtergrond: Vanuit de hulpverlening aan het kind wordt nauwe samenwerking met ouders verwacht, echter wanneer ouders eigen psychiatrische problematiek hebben blijkt de behandeling niet altijd gemakkelijk. In de praktijk blijkt dat het moeilijk is het contact met moeders met een borderline persoonlijkheidsproblematiek te blijven onderhouden waardoor de continuïteit en de kwaliteit van de behandeling van het kind onder druk komt te staan. Problemen rondom de opvoeding blijven hierdoor voort bestaan.