Alle Onderzoeken & Publicaties van Beldman, Gerben

Onderzoek

Complexe PTSS is een ernstige vorm van PTSS met ingrijpende gevolgen voor zowel de betreffende patient als voor diens omgeving. Voor de behandeling van complexe PTSS wordt een gefaseerde behandeling voorgesteld, bestaande uit de fasen stabilisatie, verwerking en integratie. Dit onderzoek richt zich op de stabilisatiefase. Er zijn de afgelopen jaren meerdere trainingen ontwikkeld waarvan sommige wel en sommige geen effect is aangetoond. Niet eerder is het effect van een kortdurende groepsgewijze stabilisatietraining onderzocht.