Effect van de Kortdurende Groepsgewijze Stabilisatietraining voor patiënten met Complexe PTSS

Abstract:

Complexe PTSS is een ernstige vorm van PTSS met ingrijpende gevolgen voor zowel de betreffende patient als voor diens omgeving. Voor de behandeling van complexe PTSS wordt een gefaseerde behandeling voorgesteld, bestaande uit de fasen stabilisatie, verwerking en integratie. Dit onderzoek richt zich op de stabilisatiefase. Er zijn de afgelopen jaren meerdere trainingen ontwikkeld waarvan sommige wel en sommige geen effect is aangetoond. Niet eerder is het effect van een kortdurende groepsgewijze stabilisatietraining onderzocht. Terwijl daar in de huidige tijd, waarin meer en meer op efficient en kortdurend behandelen wordt gestuurd, toch dringend behoefte aan is. Binnen Dimence is een kortdurende groepsgewijze stabilisatietraining ontwikkeld. Het doel van het huidige onderzoek is te meten in hoeverre deze training effectief is. Om inzicht in effect te verkrijgen, wordt gemeten in hoeverre er gedurende de training een verandering is vast te stellen op de volgende gebieden: psychosymptomatologie in het algemeen (gemeten volgens BSI), depressieve symptomen (gemeten volgens BSI-subschaal), PTSS-symptomen (gemeten volgens SVL), interpersoonlijke problemen (gemeten volgens OQsubschaal). De mate van verandering gedurende de training zal worden vergeleken met de mate van verandering gedurende de wachtlijst-periode. Het onderzoek bevindt zich momenteel in de fase van verzamelen van de data.

In kader van:
Opleiding tot klinisch psycholoog
Duur van het onderzoek:
januari 2013 tot maart 2017
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Gerben Beldman