Alle Onderzoeken & Publicaties van Bijsma, Bas

Onderzoek

Aanleiding:
Zorg aan ACT cliënten en hun omgeving willen verbeteren. In het jaarplan staat het dat er meer met familie van onze cliënten moet worden gewerkt.  Echter is er geen zicht op wat de ervaringen zijn van familieleden met betrekking tot de huidige contacten die ze met het ACT team hebben.