Wie zorgt praat mee. Ervaringen van familieleden, van patiënten die in behandeling zijn bij het ACT team in Zwolle, met betrekking tot familieparticipatie.

Abstract:

Aanleiding:
Zorg aan ACT cliënten en hun omgeving willen verbeteren. In het jaarplan staat het dat er meer met familie van onze cliënten moet worden gewerkt.  Echter is er geen zicht op wat de ervaringen zijn van familieleden met betrekking tot de huidige contacten die ze met het ACT team hebben.

Doel:
Het doel in dit onderzoek is het geven van een beschrijving van de ervaringen van familieleden over hoe zij de participatie in de zorg aan hun familielid ervaren.

Vraagstelling:
Wat zijn de ervaringen van de familieleden, van patiënten die in behandeling zijn bij het ACT team Dimence in Zwolle, met betrekking tot de  familieparticipatie?

In kader van:
Verpleegkundig Specialist GGZ i.o.
Duur van het onderzoek:
september 2013 tot juni 2015
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Bas Bijsma