Alle Onderzoeken & Publicaties van Boonk, Lizzy

Onderzoek

Aanleiding/doel: Voor Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt gebruik gemaakt van meetinstrumenten om de progressie van een client tijdens een behandeling te monitoren. Bij psychogeriatrische clienten wordt geadviseerd om de ervaren belasting van de mantelzorgers te meten door middel van de EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg). Er is sinds de ontwikkeling van de EDIZ in 1995 echter weinig onderzoek gedaan naar de psychometrische kwaliteit van de EDIZ. In dit onderzoek zijn een aantal psychometrische eigenschappen, en de relatie met andere variabelen onderzocht.