Alle Onderzoeken & Publicaties van Bovenga, Anemoon

Onderzoek

Achtergrond: In een sterke ontwikkeling van online behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg is er nog weinig onderzoek gedaan naar de betekenis van eHealth vanuit het perspectief van clienten met een dubbele diagnose.

Doel: Inzicht in de mogelijke betekenis van eHealth in de behandeling vanuit het perspectief van clienten met ADHD en middelenafhankelijkheid.