Ehealth, that's the question

Abstract:

Achtergrond: In een sterke ontwikkeling van online behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg is er nog weinig onderzoek gedaan naar de betekenis van eHealth vanuit het perspectief van clienten met een dubbele diagnose.

Doel: Inzicht in de mogelijke betekenis van eHealth in de behandeling vanuit het perspectief van clienten met ADHD en middelenafhankelijkheid.

Methode: Voor dit kwalitatief onderzoek werd gebruik gemaakt van convenience sampling. Aan het onderzoek deden acht clienten met een dubbele diagnose ADHD en middelenafhankelijkheid mee. Aan de hand van semigestructureerde interviews werden de deelnemers aan het onderzoek geinterviewd over de mogelijke betekenis van eHealth in de behandeling. Onderwerpen zijn mogelijke voor- en nadelen van eHealth, vormen van eHealth en geschikte momenten in de behandeling voor het toepassen van eHealth.

Resultaten: Respondenten geven aan dat ‘blended’ behandelen in de laatste fase van de behandeling een aanvulling kan zijn in de behandeling. Daarnaast geven respondenten aan dat persoonlijk contact met zowel behandelaren als met andere clienten onmisbaar is. Met name in de eerste fase van de behandeling geven deelnemers aan dat het afkicken niet achter een computer kan, en mogelijkheid biedt om te ‘faken’.

Discussie en conclusie: De resultaten van dit onderzoek geven aan dat eHealth in de vorm van ‘blended‘ behandelen in de laatste fase van de behandeling voor clienten met een dubbele diagnose een aanvulling kan zijn.

In kader van:
Masterprogramma Advanced Nursing Practice van opleidingsinstelling GGZ VS
Duur van het onderzoek:
juni 2013 tot juni 2014
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Anemoon Bovenga