Alle Onderzoeken & Publicaties van Bredewold, Femmianne

Onderzoek

Wat hebben burgers voor elkaar over? Zijn burgers bereid naar medeburgers met een verstandelijke of psychiatrische beperking die ondersteuning nodig hebben om te zien? Wat is de aard van de contacten tussen hen? Vragen die steeds urgenter worden nu de overheid zich verder terugtrekt en mensen steeds meer worden aangesproken op hun eigen kracht, hun zelfredzaamheid en het draagvermogen van hun netwerk. Ik heb onderzocht hoe dit uitpakt voor de contacten tussen mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking en mensen zonder beperkingen in de samenleving.