Alle Onderzoeken & Publicaties van Garretsen, Marlies

Onderzoek

Aanleiding:
Binnen de forensische psychiatrie is het belangrijkste doel van de behandeling het voorkomen van delicten. Andere belangrijke doelen zijn: Het terugkeren van risico’s in de maatschappij; een veilige deelname van de patiënten aan de samenleving en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie heeft sinds 2002 diverse zorgprogramma’s ontwikkeld. Sinds 2018 is er een zorgprogramma ontwikkeld wat speciaal gericht is op de forensische ambulante zorg.
Er zijn verschillende theoretische modellen die ten grondslag liggen aan de behandeling. Het ‘RNR-model’ staat voor risk, need en responsivity. Deze drie principes worden de ‘what works’ principes genoemd. Dit model is leidend binnen de forensische psychiatrie, waarbij de nadruk ligt op de veranderbare risicofactoren, de ‘dynamische factoren’ (Verschuur & Keulen-de Vos, 2018). Niet alles in het leven van een dader is echter een risicofactor. Er kunnen ook factoren zijn die van beschermende waarde zijn in het leven van een dader en kunnen bijdragen aan het verminderen van de kans op het plegen van een delict. Naar deze beschermende, ook wel protectieve factoren genoemd, wordt de laatste jaren veel onderzoek gedaan (Bouwman, de Ruiter en Schene, 2010).