Alle Onderzoeken & Publicaties van Hemink, Natasja

Onderzoek

Aanleiding: Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 66% van alle patienten in de geestelijke gezondheidszorg lijdt aan slaapproblemen, waaronder insomnia. Een effectieve nietmedicamenteuze interventie bij insomnia is music-assisted relaxation (MAR), oftewel ontspanning door muziek. In de klinische praktijk leidde het toepassen van MAR tot een statistisch significante verbetering van de slaapkwaliteit. In de ambulante setting is MAR niet eerder onderzocht.

Methode: Een mixed methods pilotonderzoek met een pretestposttestdesign en kwalitatieve vragen over MAR.


Publicatie

Hemink, N. (2015). Een flinke puzzel. Praxis GGz Verpleegkundig Specialist, 2015, 28 – 40.