Slaap is geen geringe kunst

Abstract:

Aanleiding: Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 66% van alle patienten in de geestelijke gezondheidszorg lijdt aan slaapproblemen, waaronder insomnia. Een effectieve nietmedicamenteuze interventie bij insomnia is music-assisted relaxation (MAR), oftewel ontspanning door muziek. In de klinische praktijk leidde het toepassen van MAR tot een statistisch significante verbetering van de slaapkwaliteit. In de ambulante setting is MAR niet eerder onderzocht.

Methode: Een mixed methods pilotonderzoek met een pretestposttestdesign en kwalitatieve vragen over MAR.

Resultaten: Met de Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) werd gekeken of er een verschil was in de slaapkwaliteit (totale uitkomst) en zeven subcomponenten (n=6). Uit de resultaten werd duidelijk dat bij drie patienten de uitkomstmaat op de PSQI hetzelfde bleef en bij drie patienten verbeterde en een lichte verbetering optrad in vijf subcomponenten. Vijf patienten ervoeren MAR als goed of prettig. Alle zes patienten raden de interventie aan andere patienten met slaapproblemen aan. In dit onderzoek werd geen statistisch significant effect gevonden voor MAR.

Conclusie: Op grond van deze resultaten wordt aanbevolen om MAR te onderzoeken in een gerandomiseerd onderzoek met een op voldoende power berekende steekproef. Daarnaast wordt aangeraden de verbeterpunten mee te nemen en te werven binnen meerdere ambulante ouderenteams in Nederland.

In kader van:
Masterprogramma Advanced Nursing Practice van opleidingsinstelling GGZ VS
Duur van het onderzoek:
oktober 2013 tot mei 2014
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Natasja Hemink