Alle Onderzoeken & Publicaties van Kampjes, Leon

Onderzoek

De aanleiding voor de start van het praktijkonderzoek komt vanuit een samenwerking tussen het lectoraat Innoveren (Windesheim) en Dimence (afdeling Acute Opname Ouderen). Het lectoraat Innoveren met Ouderen en Dimence Ouderen in Zwolle werken samen aan projecten om het samen beslissen (gezamenlijke besluitvorming, of GBV) met oudere patiënten binnen Dimence Ouderen te verbeteren.

Om het onderzoek goed te kunnen vormgeven en uitvoeren is er eerst vooronderzoek gedaan. Dit is gedaan door middel van literatuuronderzoek. Middels het zoeken naar literatuur is er verdieping gezocht over wat gezamenlijke besluitvorming is en wat het betekent in de psychiatrie. Om EBP te kunnen waarborgen, zijn er in totaal tien interviews gehouden. EBP staat voor Evidence Based Practice en dit is het in samenspraak met de zorgvrager (en/of diens netwerk) collega’s en andere disciplines afwegen van (1) actief gezochte recente (verpleegkundige) kennis uit (wetenschappelijke) literatuur, richtlijnen of protocollen; (2) professionele expertise; en (3) persoonlijke kennis, wensen en voorkeuren van de zorgvrager en/of diens netwerk (Lambregts, Grotendorst, Merwijk, & van Merwijk, 2016). Twee interviews zijn afgenomen met psychiaters die betrokken zijn bij de verschillende patiënten op de afdeling, zeven interviews zijn afgenomen met verpleegkundigen en verzorgenden van de afdeling en een interview is afgenomen met een derdejaars HBO-V stagiaire. EBP is niet volledig te waarborgen met de inbreng van patiënten in dit onderzoek, omdat Dimence in verband met COVID-19 niet wil dat de onderzoekers op de afdeling bij de patiënten komen.