Alle Onderzoeken & Publicaties van Nabers, Josien

Onderzoek

Aanleiding:  
Recent onderzoek toont aan dat er bij autismespectrumstoornissen (ASS) en bij ADHD veel comorbiditeit voorkomt, vooral angst en depressieklachten. Deze kunnen het functioneren  ernstig belemmeren (uitval op het werk, relatieproblemen, etc.). Angst en depressie wordt erger als er ook sprake is van een lage zelfwaardering (self-esteem). Omgekeerd, heeft verbetering van zelfwaardering een gunstig effect op angst en depressie. Zelfwaardering kan op een effectieve manier worden versterkt door middel van Competitive Memory Training (COMET).
Wij verwachten dat COMET therapie bij volwassenen met ontwikkelingsstoornissen als ASS en ADHD niet alleen de zelfwaardering kan verbeteren, maar ook kan bijdragen aan een afname van de angst en depressieklachten.