Competitive Memory Training bij volwassenen met een Autismespectrumstoornis of ADHD (COMETOS)

Abstract:

Aanleiding:  
Recent onderzoek toont aan dat er bij autismespectrumstoornissen (ASS) en bij ADHD veel comorbiditeit voorkomt, vooral angst en depressieklachten. Deze kunnen het functioneren  ernstig belemmeren (uitval op het werk, relatieproblemen, etc.). Angst en depressie wordt erger als er ook sprake is van een lage zelfwaardering (self-esteem). Omgekeerd, heeft verbetering van zelfwaardering een gunstig effect op angst en depressie. Zelfwaardering kan op een effectieve manier worden versterkt door middel van Competitive Memory Training (COMET).
Wij verwachten dat COMET therapie bij volwassenen met ontwikkelingsstoornissen als ASS en ADHD niet alleen de zelfwaardering kan verbeteren, maar ook kan bijdragen aan een afname van de angst en depressieklachten.

Doel onderzoek: 
Onze doelstelling is om met dit onderzoek kennis over het effect van COMET te ontwikkelen, om zo de lijdensdruk aanzienlijk  te kunnen verlagen en uiteindelijk emotionele, persoonlijke en maatschappelijke kosten te reduceren. Deze direct op de cliënt gerichte doelstelling heeft daardoor een cliëntgebonden maar ook een duidelijke maatschappelijke relevantie.

Centrale vraagstelling en deelvragen:
Wat is de effectiviteit van COMET om zelfwaardering bij volwassene  met ASS  of ADHD te bevorderen?
Deelvragen zijn: Neemt negatief affect, angst en depressie bij volwassenen met ASS of ADHD af, en neemt positief affect toe, na COMET therapie?

Hypothesen:
1.         Toepassing van COMET leidt tot een verhoging van de scores op de vragenlijst voor zelfwaardering  (Rosenberg Self-Esteem Scale ; RSES)
2.         Toepassing van COMET leidt tot een afname van de scores op de vragenlijst die angst en angst en depressie meet (Hospital Anxiety and Depression Scale; HADS)
3.         Toepassing van COMET leidt tot een verbetering van het positieve affect en een afname van het negatieve affect, zoals gemeten met de Global Moods Scale (GMS).

Co-onderzoeker:
Duur van het onderzoek:
augustus 2017 tot december 2024
Onderzoekslijn:
Preventie en levensloop
Status:
In uitvoering
Informatie:
Bram Sizoo