Alle Onderzoeken & Publicaties van Nagtegaal, Chantal

Onderzoek

Aanleiding:
Het vertrekpunt is om een advies uit te brengen m.b.t. een nieuwe behandelaanbod geeft de indruk dat er patiënten zijn met stemming- en angstklachten, die deze klachten blijven houden ondanks behandeling binnen de SGGZ en mogelijk nu niet de meest passende zorg krijgen. Dit belemmert mogelijk ook de doorstroom vanuit de SGGZ. Voor het nieuwe behandelaanbod wordt de focus dan verlegt van klachtenreductie naar het leren leven met de klachten, autonomie bevorderend en uitgaande van de krachten van de patiënte. De reden waarom er patiëntgebonden gegevens opgevraagd worden is om te onderzoeken of de patiëntenpopulatie die klachten blijft houden, of hier overeenkomsten in zitten. Is er een bijv. overeenstemming te zien in de diagnose? Dit geeft richting aan een te formuleren advies.