Alle Onderzoeken & Publicaties van Riemann, Georg

Onderzoek

Doel onderzoek:
Het doel van dit onderzoek is het inzicht verkrijgen in het applicatiegebruik van patiënten met een bipolaire stoornis en het leveren van nieuwe informatie op het gebied van applicatieontwikkeling voor de geestelijke gezondheidszorg.
De uitkomsten van het onderzoek kunnen input leveren voor het promotieonderzoek WELLBE-BD, waardoor er bij de ontwikkeling van de applicatie aangesloten kan worden bij de wensen en behoeften van de doelgroep.


Doel onderzoek:
Met beantwoording van de onderzoeksvraag kan er een uitspraak gedaan worden over de werking van het klinische behandelprogramma op de toestand van dubbele diagnose patiënten bij Dimence. Dit onderzoek wordt echter gezien als één van de bouwstenen van groter, gerichter onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen dan ook de aanleiding geven voor het verder doen van gerichter onderzoek en eventueel verbetering/aanpassing van de behandeling voor dubbele diagnose patiënten.


De borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPS) en de bipolaire stoornis (BS) zijn beide ernstige en chronische psychische aandoeningen. Cliënten waarbij sprake is van een of beide stoornissen, geven vaak aan veel last van de symptomen te hebben. Volgens de diagnostische criteria van de DSM-IV delen de BPS en BS een aantal gemeenschappelijke fenomenologische karakteristieken. Emotionele instabiliteit als gevolg van moeilijkheden in emotieregulatie (ER) lijkt een kernkenmerk van zowel de BPS als BS. In de klinische praktijk is het vaak moeilijk onderscheid te maken tussen de emotionele instabiliteit dat wordt geassocieerd met de BPS en de stemmingswisselingen die voorkomen bij de BS. Beide fenomenen hebben mogelijk een verschillende aanpak nodig, meer gedragsmatig bij BPS en meer farmacologisch bij BS.


Achtergrond: De aanwezigheid van een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) heeft een ongunstig effect heeft op het beloop van een bipolaire stoornis (BiS). Naast een zeer ongunstig ziektebeloop is er tevens sprake van een slechtere prognose en respons op medicatie, langere behandelduur, frequentere psychiatrische opnames (c.q. hogere kosten), hogere drop-out, verhoogde kans op middelenmisbruik, toename van het suiciderisico en meer beperkingen in het sociale en beroepsmatige functioneren. Er is echter nog geen onderzoek beschikbaar naar het effect van een psychotherapeutische behandeling bij deze doelgroep.


Publicatie

Riemann, G., Weisscher, N., Post, R., L. Altshuler e.a. International Journal of Bipolar Disorders 5:31, publised 25 september 2017 https://doi.org/10.1186/s40345-017-0100-x 


Weisscher, N., Riemann, G., Goossens, P.J.J., Hol, M., Draijer, N., & Kupka, R.W. (2013).  Bipolar Disorders, 15 (suppl. 1), 102.


Weisscher, N., Riemann, G., Goossens, P.J.J., Draijer, N., Apenhorst-Hol, M., & Kupka, R.W. (2014). Poster presented at the ISBD 10th International Conference on Bipolar Disorders Miami, Florida, USA.


Riemann, G., Weisscher, N., Goossens, P.J.J., Draijer, N., Apenhorst-Hol, M., & Kupka, R.W. (2014). BMC Psychiatry, 14, 172.