Toevoeging van STEPPS in de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis en comorbide kenmerken van de borderline persoonlijkheidsstoornis: een pilotstudie (STEP-BB)

Abstract:

Achtergrond: De aanwezigheid van een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) heeft een ongunstig effect heeft op het beloop van een bipolaire stoornis (BiS). Naast een zeer ongunstig ziektebeloop is er tevens sprake van een slechtere prognose en respons op medicatie, langere behandelduur, frequentere psychiatrische opnames (c.q. hogere kosten), hogere drop-out, verhoogde kans op middelenmisbruik, toename van het suiciderisico en meer beperkingen in het sociale en beroepsmatige functioneren. Er is echter nog geen onderzoek beschikbaar naar het effect van een psychotherapeutische behandeling bij deze doelgroep.

Doel:
Het doel is een evaluatie van een geïntegreerd behandelprotocol (toevoeging van VERS) op ‘treatment as usual’ (TAU) in termen van klinische uitkomsten en zorgconsumptie.

Methode:
BPS zal door middel van een screening (PDQ-4) en het halfgestructureerd interview SCID-II vastgesteld worden. Geïncludeerde patiënten zullen naast hun reguliere behandeling deel namen aan de VERS training. Na de baseline meting zullen nog 2 meetmomenten plaatsvinden (6 en 12 maanden) gericht op de symptomen en beloop.

Discussie:
Het onderzoek zal bijdragen aan beter inzicht in de overlappende fenomenologie en daarmee gemoeide complexe diagnostiek en behandeling. De verwachting is dat een specifiek behandelaanbod de stemmingsstabiliteit en kwaliteit van leven vergroot en leidt tot minder zorgconsumptie.

 

Samenwerking:

Samenwerking: Prof. dr. R. Kupka, hoogleraar Bipolaire stoornissen VUmc, Dr. Melissa Chrispijn. AIOS Psychiatrie, Dimence

Titel engels:
The addition of STEPPS in the treatment of patients with bipolar disorder and comorbid borderline personality features: a randoized controlled trial
In kader van:
Promotie, namelijk NWO gesubsidieerd onderzoek
Duur van het onderzoek:
februari 2012 tot december 2024
Onderzoekslijn:
Overig
Status:
Analyse
Informatie:
Georg Riemann