Alle Onderzoeken & Publicaties van Scheffers, Freerk

Onderzoek

Inleiding: Agressief en gewelddadig gedrag van patiënten is een veelvoorkomend probleem op acute opnameafdelingen in de psychiatrie. Uit onderzoek blijkt dat  estructureerde risicotaxatie met de Brøset Violence Checklist een goede inschatting van het agressierisico geeft. Onderzoek wijst ook uit dat inschattingvan agressierisico’s op basis van de klinische blik van verpleegkundigen tot goede taxatie van agressierisico leidt.


Publicatie