Alle Onderzoeken & Publicaties van Slootman, Rob

Onderzoek

In 2011 overleden 1647 personen ten gevolge van zelfdoding, van wie een minderheid kinderen en jongeren tot 18 jaar. Naar aanleiding van de vraagstelling van de kinderartsen van de Isala Klinieken over de continuiteit van zorg voor kinderen en jongeren die na een suicidepoging na intoxicatie werden behandeld, vond retrospectief prevalentieonderzoek plaats bij de Isala Klinieken in Zwolle. Doel van het onderzoek was de verbetering van de zorg. Uit dossieronderzoek kwam naar voren dat in de periode 2008- 2012, 33 kinderen en jongeren tot 18 jaar werden behandeld na een suicidepoging.