De psychiatrische beoordeling van kinderen en jongeren na een suïcidepoging en behandeling in het ziekenhuis

Abstract:

In 2011 overleden 1647 personen ten gevolge van zelfdoding, van wie een minderheid kinderen en jongeren tot 18 jaar. Naar aanleiding van de vraagstelling van de kinderartsen van de Isala Klinieken over de continuiteit van zorg voor kinderen en jongeren die na een suicidepoging na intoxicatie werden behandeld, vond retrospectief prevalentieonderzoek plaats bij de Isala Klinieken in Zwolle. Doel van het onderzoek was de verbetering van de zorg. Uit dossieronderzoek kwam naar voren dat in de periode 2008- 2012, 33 kinderen en jongeren tot 18 jaar werden behandeld na een suicidepoging. In 25 gevallen vond psychiatrische beoordeling plaats door de consultatieve psychiatrie. Niet altijd werden (pleeg)ouders betrokken bij de beoordeling. Verwijzing vond met name plaats naar regionale organisaties voorgeestelijke gezondheidszorg. Conclusie van het onderzoek is dat in een aantal gevallen niet de richtlijn werd gevolgd. Het is aan te bevelen om heldere afspraken te maken met betrekking tot het inschakelen van de consultatieve psychiatrie, de wijze waarop ouders en/of anderen hierbij worden betrokken en de voorwaarden die aan dossiervorming worden gesteld. Afstemming tussen verschillende organisaties die zijn betrokken bij de zorg van de suicidale patient is van groot belang om continuiteit van zorg te waarborgen.

In kader van:
Masterprogramma Advanced Nursing Practice van opleidingsinstelling GGZ VS
Duur van het onderzoek:
oktober 2013 tot januari 2014
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Rob Slootman