Alle Onderzoeken & Publicaties van Swartjes, Monique

Onderzoek

Vraagstelling: Hoe ervaart de cliënt met borderline persoonlijkheidstoornis en verlies- en rouwervaringen de huidige interventies door verpleegkundigen?

Deelvragen;

• Wat zijn de behoeften en verlangens van cliënten met BPS in de begeleiding door verpleegkundigen ten aanzien van verlies- en rouwervaringen?

• Sluiten de huidige interventies door verpleegkundigen aan bij deze behoeften en verlangens van deze cliëntengroep?

• Wat kan beter of wordt gemist ten aanzien van de interventies door verpleegkundigen?

Doelstelling