Sporen van verlies- en rouwervaringen

Abstract:

Vraagstelling: Hoe ervaart de cliënt met borderline persoonlijkheidstoornis en verlies- en rouwervaringen de huidige interventies door verpleegkundigen?

Deelvragen;

• Wat zijn de behoeften en verlangens van cliënten met BPS in de begeleiding door verpleegkundigen ten aanzien van verlies- en rouwervaringen?

• Sluiten de huidige interventies door verpleegkundigen aan bij deze behoeften en verlangens van deze cliëntengroep?

• Wat kan beter of wordt gemist ten aanzien van de interventies door verpleegkundigen?

Doelstelling

Interne: In kaart brengen van de specifieke behoeften en verlangens van de cliënt met BPS en verlies- en rouwervaringen en welke kennis en interventies de cliënten verwachten van verpleegkundigen om overeenstemming te bereiken in de behandeling. Het vergroten van kennis bij verpleegkundigen rondom begeleiden en behandelen van cliënten met BPS en verlies- en rouwervaringen.

Externe: Komen tot aanbevelingen voor de verpleegkundige beroepsgroep wat betreft verlies- en verliesbegeleiding bij cliënten met BPS.

Methode: In dit kwalitatieve onderzoek is er gewerkt volgens de grounded theory approach van Glaser en Strauss (1967). Middels de methode van semi-gestructureerde interviews zijn de data verkregen.

Resultaten: De interviews zijn geanalyseerd en de resultaten zijn ingedeeld in de volgende thema’s.

• Diagnostiek

• De verpleegkundige

• Coping

• Zorgbehoeften

In kader van:
Masterprogramma Advanced Nursing Practice van opleidingsinstelling GGZ VS
Duur van het onderzoek:
maart 2010 tot februari 2011
Onderzoekslijn:
Informatie:
Monique Swartjes