Alle Onderzoeken & Publicaties van Visser, Theodoor

Onderzoek

Achtergrond: Door middel van een case-study is gekeken naar waar een ondersteuningsprogramma voor naastbetrokkenen aan zou moeten voldoen. Methode: Behoeften onderzoek middels interviews met open vragen aan de hand van topics en triangulatie door een content analyse van verschillende bronnen. Resultaten: ADHD heeft een grote invloed op het gezin, naastbetrokkenen geven voorkeur aan een andere invulling van ondersteuningsprogramma’s dan zorgprofessionals en een virtuele ontmoetingsruimte voor naastbetrokkenen is wenselijk.


Publicatie

Visser, T.(2013).  Poster presented at the Nordic Conference of Mental Health Nursing, Reykjavik, Iceland.