Support, meer dan ondersteunen alleen! Een casestudy naar waar een ondersteuningsprogramma voor naastbetrokkenen aan zou moeten voldoen

Abstract:

Achtergrond: Door middel van een case-study is gekeken naar waar een ondersteuningsprogramma voor naastbetrokkenen aan zou moeten voldoen. Methode: Behoeften onderzoek middels interviews met open vragen aan de hand van topics en triangulatie door een content analyse van verschillende bronnen. Resultaten: ADHD heeft een grote invloed op het gezin, naastbetrokkenen geven voorkeur aan een andere invulling van ondersteuningsprogramma’s dan zorgprofessionals en een virtuele ontmoetingsruimte voor naastbetrokkenen is wenselijk. Conclusie: De inhoud van ondersteuningsprogramma’s voor naastbetrokkenen moet bestaan uit lotgenotencontact en ruimte bieden voor individuele trajecten van de naastbetrokkenen.

Samenwerking:

Drs. L.M. Kronenberg, opleider GGZ VS, Dimence
H.A.G.M. Lohuis–Heesink, docent opleiding GGZ VS

Titel engels:
Support, more than just help!
In kader van:
Masterprogramma Advanced Nursing Practice van opleidingsinstelling GGZ VS
Duur van het onderzoek:
juni 2012 tot juli 2013
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Theodoor Visser