Alle Onderzoeken & Publicaties van Warmink, Marijn

Onderzoek

Aanleiding
De beïnvloedende factoren van medicatietrouw zijn niet goed onderzocht bij ouderen met stemmingsklachten die ambulant behandeld worden. Vanuit de hersteltheorie wordt er een toenemend beroep gedaan door ondersteuning door mantelzorger. Uit verschillende studies blijkt dat mantelzorgers een belangrijke rol hebben in het beïnvloeden van medicatietrouw. Het is echter onduidelijk welke rol mantelzorgers spelen.