Alle Onderzoeken & Publicaties van Westerkamp, Diana

Onderzoek

nleiding:
In augustus 2018 is een verkennend pilot onderzoek gedaan naar de inzet van de ‘companion pet dog’ (hierna: robothond) bij mensen met een autismespectrumstoornis die in klinische behandeling zijn bij Lorna Wing, onderdeel van het Specialistische Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS), Dimence. Het betreft een pluche robothond die blaft als je tegen hem praat, die geaaid en geknuffeld kan worden en die een nagebootste hartslag heeft waarvan de frequentie afneemt naarmate de hond meer wordt geaaid.  Naar aanleiding van de positieve ervaringen van patiënten tijdens deze pilot is het idee ontstaan de toepassing en het effect van gebruik van de robothond verder te onderzoeken.

Doel
Het doel is om bij ongeveer 30 mensen met ASS te onderzoeken of gebruik van de robothond invloed heeft op het activiteitenpatroon, eenzaamheidsgevoelens en stemming en angstklachten bij mensen met ASS.


Inleiding: Verpleegkundig onderzoek is een belangrijk onderdeel van de opleiding en dagelijks praktijk van Verpleegkundig Specialisten / Nurse Practitioners. Het opzetten en uitvoeren van onderzoek is een uitdagende en interessante taak die soms soepel maar vaak ook problemen oplevert. Doel: Dit onderzoek exploreert deze problemen en ervaringen en heeft als doel het geven van praktische adviezen voor (toekomstige) verpleegkundige onderzoekers in de vorm van tips en trucs.


Publicatie

Westerkamp, G.C.D., Kronenberg, L.M. & Goossens, P.J.J. (2011). APNA 25th conference, Anaheim USA (poster).