Tips, trucs en valkuilen bij verpleegkundig onderzoek

Abstract:

Inleiding: Verpleegkundig onderzoek is een belangrijk onderdeel van de opleiding en dagelijks praktijk van Verpleegkundig Specialisten / Nurse Practitioners. Het opzetten en uitvoeren van onderzoek is een uitdagende en interessante taak die soms soepel maar vaak ook problemen oplevert. Doel: Dit onderzoek exploreert deze problemen en ervaringen en heeft als doel het geven van praktische adviezen voor (toekomstige) verpleegkundige onderzoekers in de vorm van tips en trucs. Methode: Het onderzoek werd uitgevoerd middels een kwalitatief semigestructureerd interview bij negen verpleegkundig specialisten en drie verpleegwetenschappers, allen werkzaam of in opleiding bij Dimence. Alle interviews zijn uitgewerkt, gelezen en ingedeeld in fragmenten (codes). Kwalificaties per fragment werden steeds verder verfijnd en onderverdeeld. Codes werden gegroepeerd en ondergebracht in nieuwe logische abstracte categorieën. Hierna werd gezocht naar samenvattende en overkoepelende categorieën voor bepaalde thema’s. Deze categorieën werden waar mogelijk gecombineerd tot typen. Dit proces en de uitkomsten werden gecontroleerd door een peer om de betrouwbaarheid en navolgbaarheid zo veel mogelijk te garanderen. Conclusie: Belangrijkste en meest genoemde valkuilen en problemen die door MANP’s en MSc’s zijn genoemd zijn: gebrek aan tijd, onvoldoende kennis en vaardigheden om onderzoek op te zetten en uit te voeren en ontbreken van (beschikbare) hulpbronnen/netwerk. Studenten vinden het moeilijk het juiste niveau van onderzoek te bepalen. Daarnaast was de helft van de respondenten niet op de hoogte van toestemmingsprocedures die gevolgd moesten worden. De belangrijkste tips die door onderzoekers werden genoemd hadden vooral te maken met: een goede voorbereiding, projectmatig werken, goede coaching/ hulpbronnen en investeren in netwerk en in samenwerking op de werkvloer waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Vooral houding en bepaalde persoonlijke eigenschappen kunnen helpen bij een goede samenwerking en een efficiënt onderzoeksproces.

Samenwerking:

Mw. Drs. L.M. Kronenberg en Dhr. Dr. P.J.J. Goossens

Titel engels:
Tips, tricks and pitfalls in menal healthcare nursing research
In kader van:
In opdracht van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Dimence
Duur van het onderzoek:
januari 2011 tot oktober 2011
Onderzoekslijn:
Informatie:
Diana Westerkamp