Alle Onderzoeken & Publicaties van van Busschbach, Jooske

Onderzoek

Aanleiding:
Een psychische aandoening die vaak voor komt bij ouderen is een depressie. Volgens het World Health Organization wordt er wereldwijd geschat dat 5% van de volwassenen lijdt aan deze aandoening (WHO, 2019). Bij ouderen ligt dit percentage iets hoger, 6-7 % terwijl het percentage ernstige depressie wordt geschat op 2 tot 3%. Onderzoek leert dat de wijzen van spanningsregulatie onderliggend kan zijn aan de depressie terwijl bepaalde cognitieve strategieën zoals positief kijken naar jezelf, geassocieerd zijn met een lagere mate van depressieve symptomen, terwijl andere strategieën, zoals vermijding, geassocieerd zijn met een hogere mate van depressieve symptomen. Tijdens de psychomotorische therapie wordt gewerkt vaardigheden om adequater om te gaan met spanning en wordt met de oudere gekeken naar de oorzaak van de spanning, wat voor lichaamssignalen er naar boven komen bij spanning en hoe iemand de spanning weer omlaag kan brengen. Of ouderen met ernstige depressieve klachten inderdaad een minder goede spanningsregulatie hebben dan ouderen zonder deze klachten is echter niet goed onderzocht.


Aanleiding: Mensen met een diagnose in het psychose spectrum lopen een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweldsincidenten. Victimisatie kan een grote impact hebben op het leven van deze patiënten en hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengen.


Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een in de VS ontwikkeld model om mensen met aanhoudende psychiatrische problematiek te begeleiden bij het zoeken naar en het behouden van regulier betaald werk. De Scion-studie, uitgevoerd door het Trimbosinstituut en het Rob Giel onderzoekcentrum, had tot doel te bekijken of dit model ook in Nederland effectief kan zijn.


Publicatie

Kronenberg, L.M., Goossens, P.J.J., Van Busschbach, J., Van Achterberg, T., Van Den Brink, W. (2015). BMC Psychiatry; 15(1).


Kronenberg, L. , Goossens, P.J.J., van Busschbach, J., van Achterberg, T. & van den Brink W. (2015).  International Journal of Mental Health and Addicition 14(1)