Alle Onderzoeken & Publicaties van van Langen, Wilma

Onderzoek

Aanleiding: Het Illness Management & Recovery (IMR) groepsprogramma is ontwikkeld om clienten met Ernstige Psychische Aandoening (EPA) te ondersteunen in hun herstelproces.

Onderzoeksvraag: Welke mechanismes uit het IMRgroepsprogramma hebben een positief effect op het herstelproces vanuit clientenperspectief?


Inleiding: Door de taakverschuiving in de ggz komen patienten met een complexe Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) steeds vaker bij verpleegkundigen voor stabilisatiefase van traumabehandeling. In dit artikel wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd naar verpleegkundige interventies in deze stabilisatiefase. Methode: In verschillende databases in gezocht naar artikelen met betrekking tot interventies in de stabilisatiefase bij complexe PTSS. Aanvullend is gezocht op enkele internationale digitale inhoudsbestanden van tijdschriften en is de sneeuwbalmethode gebruikt.


Publicatie

Van Langen, W.J.M., Beentjes, T.A.A., van Gaal, B.G.I, Nijhuis-van der Sanden, M.W.G. & Goossens, P.J.J. (2016):  Archives of Psychiatric Nursing