IMR en herstel: wat helpt? Werkingsmechanismes van het Illness Management & Recovery groepsprogramma op individuele herstelprocessen: een kwalitatief descriptief fenomenologisch onderzoek

Abstract:

Aanleiding: Het Illness Management & Recovery (IMR) groepsprogramma is ontwikkeld om clienten met Ernstige Psychische Aandoening (EPA) te ondersteunen in hun herstelproces.

Onderzoeksvraag: Welke mechanismes uit het IMRgroepsprogramma hebben een positief effect op het herstelproces vanuit clientenperspectief?

Methode: Kwalitatief descriptief fenomenologisch onderzoek. Bij de data-analyse is gebruik gemaakt van de methode van Colaizzi. Resultaten: Het leren werken aan persoonlijke doelen was belangrijk voor herstel, naast open kunnen praten over de eigen ziekte-ervaringen met lotgenoten. Binnen deze hoofdthema’s hebben respondenten geleerd van de IMR-modules, geleerd van lotgenoten en geleerd door het opdoen van ervaring.

Conclusie: De belangrijkste werkingsmechanismes van het IMRgroepsprogramma zijn goal setting, psycho-educatie gekoppeld aan het praten over eigen ziekte-ervaringen, lotgenotencontact en modeling waardoor ziektemanagement en de eigen regie versterkt worden. Door de informatie uit de IMR-modules te koppelen aan persoonlijke ziekte-ervaringen samen met lotgenoten, ontstaat herkenning en aandacht voor betekenisgeving wat herstel van identiteit kan faciliteren.

Aanbeveling: Hulpverleners kunnen herstelprocessen van clienten stimuleren door aandacht te besteden aan doelvaardigheden, psycho-educatie gekoppeld aan eigen ziekte-ervaringen, lotgenotencontact en modeling. Ook zouden hulpverleners erop moeten toezien dat alle clienten voldoende herkenning en modeling kunnen ervaren binnen een IMR-groep.

Samenwerking:

T. Beentjes, MANP, Dimence, promovendus aan het Radboud UMC, Nijmegen

Titel engels:
Illness, Management and Recovery (IMR), What Helps?
In kader van:
Masterprogramma Advanced Nursing Practice van opleidingsinstelling GGZ VS
Duur van het onderzoek:
juni 2013 tot juni 2014
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Wilma van Langen