Alle Onderzoeken & Publicaties van van de Beek, Madelien

Onderzoek

Aanleiding:
Marokkaanse Nederlanders hebben, net als andere migranten, een verhoogd risico op psychiatrische problematiek. In deel 1 van mijn promotieonderzoek heb ik een cross-sectionele studie gedaan, waarin ik verband heb gevonden tussen sociale uitsluiting en psychiatrische problematiek bij deze doelgroep. In deel 2 van mijn onderzoek heb ik discussies op een online forum voor Marokkaanse Nederlanders op kwalitatieve wijze onderzocht, waarbij ik een model heb kunnen maken van de verschillende soorten verklaringen die in de doelgroep gegeven worden voor psychische problemen. Hierbij werd duidelijk dat een deel van de mensen religieuze verklaringen hanteren, een deel ‘regulier’ medische verklaringen hanteren en een deel een combinatie van reguliere en religieuze verklaringen gebruikt. Ook werd kwamen in deze studie veel aanwijzingen voor een cultureel taboe over psychiatrische problematiek naar voren. In het derde en laatste deel van mijn promotiestudie wil ik me hierop focussen.
​Mijn hypothese is dat de sociaal-culturele context rondom een persoon samen met de verklaringen die een persoon heeft voor psychiatrische klachten het hulpzoekgedrag bepalen.


Migratie is een risicofactor voor het ontstaan van psychopathologie. Psychotische en depressieve symptomen komen vaker voor bij migranten in Nederland, ook bij de tweede en derde generatie. Verschillende factoren spelen een rol, waarbij literatuur uitwijst dat sociale factoren in de samenleving een belangrijke determinant zijn. Beter begrip van deze associatie draagt bij aan het vergroten van onze kennis over het ontstaan van psychopathologie en kan bijdragen aan het ontwikkelen van preventieve maatregelen om de ziektelast te verlagen.


Publicatie

Madelien H. van de Beek, Lian van der Krieke, Robert A. Schoevers, Wim Veling. Social exclusion and psychopathology in an online cohort of Moroccan-Dutch migrants: Results of the MEDINA-study.
PLoS ONE 12(7): e0179827. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179827


Van de Beek, M.H., Van der Krieke, L., & Schoevers, R.A. (2013).. Psychiatric Services, 64(11), 1178.