Sociale factoren en psychische klachten bij Marokkaanse Nederlanders

Abstract:

Migratie is een risicofactor voor het ontstaan van psychopathologie. Psychotische en depressieve symptomen komen vaker voor bij migranten in Nederland, ook bij de tweede en derde generatie. Verschillende factoren spelen een rol, waarbij literatuur uitwijst dat sociale factoren in de samenleving een belangrijke determinant zijn. Beter begrip van deze associatie draagt bij aan het vergroten van onze kennis over het ontstaan van psychopathologie en kan bijdragen aan het ontwikkelen van preventieve maatregelen om de ziektelast te verlagen. Onderzoek in migrantenpopulaties is relatief tijdrovend, omdat het moeilijk is een representatieve steekproef te verkrijgen. Online gemeenschappen kunnen een nieuwe en interessante omgeving bieden om vragen over psychopathologie bij migranten te onderzoeken. In deze studie nemen we online vragenlijsten af bij mensen van de Marokkaans-Nederlandse volwassen populatie, die bezoeker zijn van de website Marokko.nl (75% van alle jongvolwassenen van Marokkaans-Nederlandse afkomst). We zoeken naar de associatie tussen symptomen van psychopathologie aan de ene kant en sociale factoren aan de andere kant, waarbij we gebruik maken van vragenlijsten naar symptomen van depressie en psychose en sociale determinanten (discriminatie, social defeat, sociale steun). 

Artikel NRC okt-2022

Samenwerking:

Promotor: prof. dr. R.A. Schoevers, hoogleraar psychiatrie UMCG
Copromotor: dr. J.A.J. van der Krieke, post-doc ICPE & RGOc, UMCG
Copromotor: dr. W. Veling, psychiater & onderzoeker UMCG, afdeling psychiatrie en onderzoeker Universiteit van Maastricht, afdeling psychiatrie

Titel engels:
MEDINA-study (Migrants Examined for Determinants of psychopathology through INternet Assessment
In kader van:
Deelonderzoek promotie
Duur van het onderzoek:
september 2014 tot juni 2022
Onderzoekslijn:
Overig
Status:
Afgerond
Informatie:
Madelien van de Beek