Alle Onderzoeken & Publicaties van van den Heuvel, Fleur

Onderzoek

Aanleiding:
Er is in diverse onderzoeken een complexe samenhang aangetoond tussen lichamelijke en psychiatrische aandoeningen en er zijn al langere tijd zorgen over de kwaliteit van de lichamelijke zorg in de geestelijke gezondheidszorg. Jeugd ggz, onderdeel van de Dimence Groep, voert geen protocollaire somatische screening uit bij nieuw aangemelde, ambulante cliënten. Hierdoor bestaat er een reële kans dat lichamelijke aandoeningen of klinische relevante afwijkingen onopgemerkt blijven, wat een negatief effect kan hebben op de behandeling.