Welke meningen en ideeën hebben zorgprofessionals van Jeugd ggz over een somatische screening in de intakefase?

Abstract:

Aanleiding:
Er is in diverse onderzoeken een complexe samenhang aangetoond tussen lichamelijke en psychiatrische aandoeningen en er zijn al langere tijd zorgen over de kwaliteit van de lichamelijke zorg in de geestelijke gezondheidszorg. Jeugd ggz, onderdeel van de Dimence Groep, voert geen protocollaire somatische screening uit bij nieuw aangemelde, ambulante cliënten. Hierdoor bestaat er een reële kans dat lichamelijke aandoeningen of klinische relevante afwijkingen onopgemerkt blijven, wat een negatief effect kan hebben op de behandeling.

Doel onderzoek:
Doel van het onderzoek is zicht krijgen op de ideeën en meningen van zorgprofessionals werkzaam bij Jeugd ggz, met betrekking tot de plaats van een lichamelijke screening in de intakefase.

Centrale vraagstelling en deelvragen:
Welke meningen en ideeën hebben zorgprofessionals van Jeugd ggz over een somatische screening in de intakefase?

Samenwerking:

Jeugd ggz

In kader van:
Opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ
Duur van het onderzoek:
januari 2021 tot september 2021
Onderzoekslijn:
Overig
Status:
Afgerond
Informatie:
Fleur van den Heuvel