Alle Onderzoeken & Publicaties van van den Heuvel, Silvio

Onderzoek

Patiënten met een bipolaire stoornis hebben vanwege hun aandoening te maken met wisselende episodes qua stemming: depressieve, euthyme en (hypo)manische periodes. Tijdens acute periodes is vaak intensieve, spoedeisende zorg nodig. In de klinische praktijk bleek bij de inschatting van het beloop van de klachten, en dan met name tijdens een opname, een verschillend referentiekader gehanteerd te worden door zorgprofessionals op de afdeling enerzijds en de naastbetrokkenen van de patiënt en de ambulant behandelaar anderzijds. Op de afdeling dacht men vanuit de patiënt in de ‘ontregelde’ toestand, maar naastbetrokkenen en ambulante behandelaar dachten vanuit ‘de patiënt in stabiele toestand’. Vanuit deze ervaringen is de filminterventie ontwikkeld: patiënten met een bipolaire stoornis maken, in een stabiele fase en met begeleiding, een korte film van zichzelf in stabiele toestand. De patiënt bepaalt wat er in de film naar voren komt. Wanneer de patiënt in de toekomst spoedeisende zorg nodig heeft dan kan deze film bekeken gaan worden door de professionals die op dat moment zorg bieden. De verwachting is dat zij zich daardoor een beter beeld kunnen vormen van ‘de mens achter de ziekte’. En dat dat ten goede zal komen aan meer gepersonaliseerde zorg aan de patiënt.
Dit kwalitatieve onderzoek richt zich op de vraag: Wat zijn de ervaringen van professionals, patiënten en naastbetrokkenen met het gebruik van de film, gemaakt door de patiënt over zijn functioneren in een stabiele periode, tijdens de periode waarin de patiënt spoedeisende zorg krijgt?


Doel onderzoek:
Het doel van het onderzoek is een aantal factoren te formuleren die SDM bevorderen waardoor de mate van herstel versneld en vergroot wordt. 


Publicatie

Daggenvoorde, T.H., van Eerden, M., van den Heuvel, S.C.G.H., Gijsman, H.J., Vermeulen, H., Goossens, P.J.J.
International Journal of Social Psychiatry (2021), Feb 10;20764021994606.
doi: 10.1177/0020764021994606.


Van den Heuvel, S.C.G.H., Goossens, P.J.J., Terlouw, C., van Achterberg, T. & Schoonhoven, L. (2015). Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22(10):801-10. doi: 10.1111/jpm.12243.


Van Bendegem, M.A., van den Heuvel, S.C.G.H., Kramer, L.J., Goossens, P.J.J. (in press).  Journal of the American Psychiatric Nursing Association.


Geerling, B., Stevens, A.W.M.M., Goossens, P.J.J., & van den Heuvel, S.C.G.H. (2014). 16th Annual Conference of the International Society for Bipolar Disorders 16(1), 52.


Stevens, A.W.M.M., van den Heuvel, S.C.G.H., Goossens, P.J.J., & Geerling, B. (2014).  16th Annual Conference of the International Society for Bipolar Disorders 16(1), 52.


Van den Heuvel, S.C.G.H., Goossens, P.J.J., Terlouw, C., & van Achterberg, Th. (2014). 16th Annual Conference of the International Society for Bipolar Disorders 16(1), 52.


Van den Heuvel, S.C.G.H., Goossens, P.J.J., Terlouw, C., & van Achterberg, Th. (2013).  Poster presented at the 27th APNA Conference, San Antonio, USA.


Pagina's