de Groot, Erik

Validatie van de Nederlandse vertaling van de PROMIS itembanken Depressie en Angst, versie 2010-1-17

Onderzocht wordt of met de op IRT gebaseerde CAT technologie op een meer efficiënte wijze even betrouwbare of zelfs betere meetresultaten gerealiseerd kunnen worden, in vergelijking met de traditionele aanpak met zelfrapportage meetinstrumenten.

Studie naar normen voor generieke meetinstrumenten (BSI, SQ-48 en OQ45)

Aanleiding:
Met de introductie van GBGGZ en SGGZ zijn op de werkvloer in toenemende mate de veranderingen van de cliëntpopulatie merkbaar. Dit heeft mogelijk consequenties voor de bruikbaarheid van de normen van de generieke ROM instrumenten (BSI, OQ45 en SQ-48) die door de verschillende SynQuest instellingen worden gebruikt.

Imaginatie- en rescriptingtherapie voor nachtmerries in de specialistische ggz.

van Schagen, A., Lancee, J., de Groot, E., Spoormaker, V., van den Bout, J. (2015). Directieve Therapie, 35(4), 315-316.

Feedback een stap vooruit?: Vergelijkend onderzoek naar de toegevoegde waarde van Routine Process Monitoring (RPM) bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek

Drop-out is een belangrijk probleem binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Buitenlands onderzoek laat zien dat drop-out kan worden verkleind door gebruik te maken van een feedbacksysteem. Tevens is aangetoond dat de kwaliteit van de therapeutische relatie van invloed is op de behandeluitkomsten. Routine Process Monitoring (RPM) is een feedbacksysteem waarbij het dagelijks functioneren van de patiënt en de kwaliteit van de therapeutische relatie per behandelcontact wordt gemeten.

Pagina's