Feedback een stap vooruit?: Vergelijkend onderzoek naar de toegevoegde waarde van Routine Process Monitoring (RPM) bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek

Abstract:

Drop-out is een belangrijk probleem binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Buitenlands onderzoek laat zien dat drop-out kan worden verkleind door gebruik te maken van een feedbacksysteem. Tevens is aangetoond dat de kwaliteit van de therapeutische relatie van invloed is op de behandeluitkomsten. Routine Process Monitoring (RPM) is een feedbacksysteem waarbij het dagelijks functioneren van de patiënt en de kwaliteit van de therapeutische relatie per behandelcontact wordt gemeten. In dit vergelijkend  effectonderzoek is onderzocht of RPM in de Nederlandse situatie toegevoegde waarde heeft voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. Voor het drop-outpercentage bleek het geen verschil te maken of RPM wel of niet werd toegepast. Patiënten uit de feedbackgroep verbeterden gemiddeld meer en er was vaker sprake van betrouwbare verbetering, de gevonden verschillen waren echter niet statistisch significant.

Samenwerking:

Dhr. Hafkenscheid

Co-onderzoeker:
In kader van:
Opleiding tot klinisch psycholoog
Duur van het onderzoek:
augustus 2009 tot december 2012
Onderzoekslijn:
Informatie:
Yvonne Winkelhorst