Geerling, Bart

Care indicator: a self-management e-tool for early signaling and intervention in bipolar disorder.

Geerling, B., Stevens, A.W.M.M., Goossens, P.J.J., & van den Heuvel, S.C.G.H. (2014). 16th Annual Conference of the International Society for Bipolar Disorders 16(1), 52.

Self-management in pregnancy and postpartum period.

Stevens, A.W.M.M., van den Heuvel, S.C.G.H., Goossens, P.J.J., & Geerling, B. (2014).  16th Annual Conference of the International Society for Bipolar Disorders 16(1), 52.

Bipolaire stoornissen.

Weisscher, N., Geerling, B., Stevens, A.W.M.M., & Goossens, P.J.J. (2013).  In: E. van Meekeren, & J. Baars (Eds.). Een psychische stoornis heb je niet alleen; praten met families en naastbetrokkenen (pp. 307-321). Amsterdam: Boom.

The Pregnancy Relapse Prevention Plan, How to use in daily practice

Geerling, B., & Stevens, A.W.M.M. (2014).. Poster presented at the International Marce Society Biennial Scientific, Wales, UK.

Is the medimate lithium minilab reliable in daily clinical practice and home use: a validation study.

Geerling, B., Stevens, A.W.M.M., Krabbe, H., Koelling, P., & Staal, S. (2013). Poster presented at the 10th International Conference on Bipolar Disorders, ISBD, Miami, USA.

Care Indicator, a self-management E-tool for early signaling and intervention in bipolar disorder.

Geerling, B., Stevens, A.W.M.M., & Goossens, P.J.J. (2013).  Poster presented at the 10th International Conference on Bipolar Disorders, ISBD, Miami, USA

Nursing care for hospitalized patients with acute mania: a descriptive study.

Daggenvoorde, T.H., Geerling, B., & Goossens, P.J.J. (2014).  Poster presented at the 16th Annual Conference of the International Society for Bipolar Disorders, Seoul, South Korea.

Validatiestudie Medimate MiniLab

Medimate heeft een systeem ontwikkelt, het Medimate MiniLab,waarmee het mogelijk is in een druppel bloed uit een vingerprik de lithium spiegel te bepalen. Dat met de Medimate technologie een nauwkeurige en betrouwbare lithiumspiegel bepaling mogelijk is werd in december 2009 al aangetoond. Het grote probleem was echter dat te veel metingen door het systeem werden afgekeurd en er geen meetresultaat werd vrijgegeven. Om dit het hoofd te kunnen bieden werd het systeem volledig gewijzigd, waardoor een nieuwe validatie nodig is.

Pagina's