Kelders, S.M.

Clarifying the concepts of acute dynamic risk factors and triggers in forensic psychiatry – An interview study with therapists and researchers

Aanleiding:
Dynamische risicofactoren en triggers spelen een belangrijke rol in de behandeling van forensische patiënten, omdat ze terugkomen in risicotaxatie-instrumenten en richting geven aan behandeling.
In het onderzoek richten we ons voornamelijk op de concepten ‘acuut dynamische risicofactoren’ en triggers. Omdat er veel onduidelijkheid heerst met betrekking tot deze concepten in de literatuur en praktijk, willen we graag inzicht krijgen in ADRFs, triggers en hun rol in de verschillende behandelfasen volgens behandelaren en onderzoekers. Hierbij richten we ons ook op de relatie met stabiel dynamische risicofactoren. Door het systematisch in kaart brengen van de manier waarop acuut dynamische risicofactoren en triggers worden begrepen en toegepast in de behandeling van forensische patiënten, hopen we een basis te leggen voor een gedeelde visie op de concepten. Deze gedeelde visie kan de communicatie tussen onderzoekers en behandelaren verbeteren, wat uiteindelijk kan bijdragen aan een effectievere behandeling, risicotaxatie en risicomanagement voor forensische patiënten.

Doel onderzoek:
Dit onderzoek heeft als doel om de conceptualisatie en rol van dynamische risicofactoren en triggers in de behandeling van forensische patiënten, volgens behandelaren en onderzoekers, in kaart te brengen.

Centrale vraagstelling en deelvragen
Wat is de rol van acuut dynamische risicofactoren en triggers binnen de forensische behandeling?
Wat is de definitie en conceptualisatie van acuut dynamische risicofactoren en triggers in de behandeling van forensische patiënten volgens onderzoekers en behandelaren?
In welke mate, op welke manier en in welke behandelfasen worden acuut dynamische risicofactoren en triggers gebruikt binnen de forensische psychiatrie volgens onderzoekers en behandelaren?

 

Ervaringen van behandelaren in de sGGZ met on-demand behandelen

Aanleiding
Thubble is een innovatieve online, on-demand behandelservice waarbij behandeling volledig digitaal is. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van online modules en beeldbellen. Deze unieke vorm van zorg biedt veel mogelijkheden, maar er zijn logischerwijs ook nog veel vragen. Sinds de introductie van het on-demand behandelmodel bij Thubble in 2020 is er nog weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen van behandelaren en patiënten van deze behandelvorm binnen de sGGZ. Hoewel de eerste onderzoeken positieve resultaten laten zien over de efficiëntie en kwaliteit van de behandelmethode, is er bij Thubble onduidelijkheid over de ervaringen met de behandelvorm. Thubble wil de ervaringen van verpleegkundig specialisten/sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en psychologen, werkend in de sGGZ, met de behandelmethode in kaart gebracht hebben.

Development of a web-based intervention for the indicated prevention of depression.

Kelders, S.M., Pots, W.T.M., Oskam, M.J., Bohlmeijer, E.T. & van Gemert-Pijnen, J.E.W.C. (2013).  BMC medical informatics and decision making, 13(26), 1-11. http://purl.utwente.nl/publications/86113 / DOI: 10.1186/1472-6947-13-26