Ervaringen van behandelaren in de sGGZ met on-demand behandelen

Abstract:

Aanleiding
Thubble is een innovatieve online, on-demand behandelservice waarbij behandeling volledig digitaal is. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van online modules en beeldbellen. Deze unieke vorm van zorg biedt veel mogelijkheden, maar er zijn logischerwijs ook nog veel vragen. Sinds de introductie van het on-demand behandelmodel bij Thubble in 2020 is er nog weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen van behandelaren en patiënten van deze behandelvorm binnen de sGGZ. Hoewel de eerste onderzoeken positieve resultaten laten zien over de efficiëntie en kwaliteit van de behandelmethode, is er bij Thubble onduidelijkheid over de ervaringen met de behandelvorm. Thubble wil de ervaringen van verpleegkundig specialisten/sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en psychologen, werkend in de sGGZ, met de behandelmethode in kaart gebracht hebben.

Doel:
Het doel van het onderzoek is om de ervaringen van behandelaren bij de specialistische GGZ met de on-demand behandelservice. Dit wordt gedaan door middel van 8-10 semi-gestructureerde diepte-interviews.        De resultaten hiervan worden geanalyseerd door middel van transcriptie en coderen.

Onderzoeksvraag:
Hoe ervaren verpleegkundig specialisten/sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en psychologen van Thubble een on-demand behandelmethode voor patiënten in de specialistische GGZ? 

 

 

 

Samenwerking:

Universiteit Twente

Co-onderzoeker:
In kader van:
Opleiding Gezondheidswetenschappen
Duur van het onderzoek:
april 2022 tot juli 2022
Onderzoekslijn:
Gepersonaliseerde zorg en Zelfmanagement, Gezondheidstechnologie, Positieve gezondheid
Status:
Afgerond
Informatie:
Nadine Köhle